Αύρα Πανουσοπούλου: Η γλυκιά δημιουργός της “Γιάμ”