Τηλ.: 2109310795

Αγίας Σοφίας 76β Ν.Σμύρνη, Αθήνα

Αύρα Πανουσοπούλου: Η γλυκιά δημιουργός της «Γιάμ»